ARCHA13
Úvodní stránka

  

Něco o nás

Obecně prospěšnou společnost ARCHA 13 založilo a podporuje společenství lidí, kteří jsou nespokojeni s nedostatečnou úrovní prezentace kulturně historických památek, úrovní řemesel a zaváděním nových technologií s nedostatečnou podporou pro vytváření prehistorických areálů a s obecně nízkou podporou kultury a řemeslných oborů v ČR.

Naše poslání:

    Podporovat ochranu a záchranu památek všeho druhu.
    Pomáhat při dokumentaci a výzkumu archeologických, stavebních, technických, či jiných památek.
    Oživovat a propagovat stará řemesla a porovnávat je s dnešními technickými postupy.
    Podporovat zavádění nových technologií ve výstavbě, do škol a seznamovat studenty s realitou v praxi.
    Podporovat a vytvářet doplňkové a alternativní způsoby výchovy a vzdělávání v oblasti řemesel, prehistorie a historie.
    Připravovat populárně naučné programy pro děti a mládež.
    Pořádat přednášky, semináře, a jiné kulturní akce.
    Umožnit člověku podílet se na vytváření nových historických areálů, které budou pomáhat jeho duševnímu rozvoji a historickému obzoru.

PŘILOŽENÉ SOUBORY KE STRÁNCE
Bitva 2018
391.6 kB

Důežité informace

ARCHA 13 o.p.s.

Rumjancevova 637/3a

Liberec l - Staré Město

460 01

Kontakty

Jaromír Novák: +420 725 079 152
novak@archa13.cz

IČ: 22891161
č.ú.: 7654908001/5500

facebook: https://www.facebook.com/archa13ops/


Všechna práva vyhrazna pro ARCHA13.
Bez písemného souhlasu není možné použít jakýkoli materiál z těchto stránek.
ARCHA 2017